От какъв материал са изработени матраци Mollyflex?

 
От какъв вид материал се изработват матраците на Mollyflex? 
 
В производството на матраците на Mollyflex се използват най-различни иновативни материали, чиито на общо название е латексова и мемори пяна. И двата вида пяна се получават чрез смесване на няколко основни съставки, който първоначално са в течно състояние, чиито  разпенващ агент – реактив, което води до разширяване и растеж на пяната, е водата, а направените продукти са напълно безвредни към човешкото тяло, екологично чисти, антиалергични, ергономични.
 
Използвайки различен процес на обработка на основните материали, се постигат различни слоеве в матраците на Mollyflex с различни технически характеристики, изброени по-долу. Това дава и различно усещане при спане, а комбинирайки няколко слоя в един матрак, се постигат иновативни продукти и несравнимо усещане по време на почивка. 
 
Основните свойства на различните видове пяна са:
 
– Плътност
 
Плътността на пяната се измерва в kg/m3. Колкото е по-голяма тази стойност, толкова матрака става по-способен да издържа на по-големи тежести и по-равномерно разпределя натиска, упражняван от различните части на тялото по време на ползването му. Матраците на Mollyflex са с висока степен на плътност.
 
– Устойчивост
 
Устойчивостта на пяната представлява коефициент на натоварване, изразено в натиск – нютони за 323 квадратни сантиметра до определен процент на компресия на пяната. Загубата на твърдост с други думи, омекването на матрака, след  многократно упражняване серия от смачкване, трябва да е много ниска – между 15% и 20%, както е при продуктите на Mollyflex. По-голяма стойност от тази говори за пяна с лошо качество – изразява се с видимо пропадане на матрака в едната му част или много бързо омекване на продукта.  
 
– Устойчивост на натиск
 
Устойчивостта на натиск е мярка за устойчивост на натоварване, изразено в килопаскали и е показател за податливост на деформация. Както в показателят устойчивост, загубата на дебелина, след многократно упражнявана серия от смачкване, трябва да бъде много ниска – между 1,4% и 2,3%, след серия от 75 000 цикъла на смачкване.  Матраците на Mollyflex имат среден коефициент устойчивост на натиска под 1%, което е и предпоставка да имат гаранция от 10 години и полезен живот над 15 години.
 
– Загуба на твърдост чрез компресия
 
Загубата на твърдост чрез компресия представлява многократно подлагане на матрака на цикъл от компресия и декомпресия. В края на цикъла се тества показателят устойчивост. Разликата между началната стойност на коефициентът устойчивост и новата стойност, се изразява като процент. Колкото по-ниска е стойността, толкова пяната е с по-добри характеристики. 
 
– Издръжливост на напрежение
 
Издръжливостта на напрежение представлява размера на напрежението което пяната може да издържи преди да се деформира и разкъса. Показателят се измерва в килопаскали и колкото по-висока е стойността, толкова по-устойчива е пяна. Матраците на Mollyflex имат едни от най-високите измерени стойности по този показател въобще.
 
– Температурна компресия
 
Това е способ, измерващ деформацията на пяната, след като тя се изложи за определен период от време при дадена температура или на различни температурни разлики. Добрите матраци, подобно на продуктите на Mollyflex, издържат както на ниски, така и на високи температури.
 
– Издръжливост
 
Издръжливостта на пяната се измерва чрез свободно падане на стоманено топче върху матрака от фиксирана височина. След като топчето падне върху матрака, то отскача и се измерва максималната достигната височина на топчето, след отскока. Освен всичко останало, пяната с високо качество трябва да се осигури и добро дишане на матрака.  При матраците на Mollyflex, пяната има свойството да абсорбира и бързо да освобождава влагата, без това да пречи на нормалното дишане и проветрение на матрака.